Wydawca witryny

SNC OIA
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59170 CROIX
Rejestr handlowy spółek miasta Lille Métropole B 421 982 745
Kapitał zakładowy: 1 200 000 euro

Dyrektor publikacji: Jean-Denis Deweine
Redaktor naczelny: Benoît Clerc

Numer telefonu: 03 28 37 67 00
Numer identyfikacji podatkowej VAT: FR83421982745

Host witryny

Multimédia Business Services
106 rue du temple
75003 PARYŻ
Tel.: 01 53 90 85 00

Informacje prawne

Wydawcą witryny internetowej www.qilive.eu jest firma SNC OIA, spółka należąca do grupy AUCHAN, z kapitałem w wysokości 1 200 000 euro, z siedzibą pod adresem rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59170 CROIX, wpisana do rejestru Handlowego spółek miasta Lille Métropole pod numerem B 421 982 745.

Dyrektorem publikacji witryny jest pan Jean-Denis Deweine, zarządzający.

Hostem witryny qilive.eu jest firma Multimédia Business Services, 106 rue du temple – 75003 – Nr telefonu: 01 53 90 85 00.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik witryny www.qilive.eu oświadcza, że dysponuje środkami niezbędnymi w celu uzyskania dostępu i użytkowania witryny. Ponadto oświadcza, że wykorzystywane przez niego wyposażenie informatyczne nie zawiera żadnych wirusów.

Firma SNC OIA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom informacje i/lub narzędzia dostępne i sprawdzone, jednak nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy, brak dostępności funkcji i/lub obecność wirusów na jej witrynie.

Zamieszczane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Firma SNC OIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, jeżeli jakiekolwiek informacje będą niedokładne, niekompletne lub niedostępne.

W konsekwencji użytkownik oświadcza, że wykorzystuje te informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Dane o charakterze osobowym

Żadne dane osobowe użytkowników nie są pozyskiwane podczas odwiedzin na tej witrynie internetowej.

Informacje dotyczące plików cookie

 1. Definicja plików cookie
 2. Cookie (plik zapisywany podczas połączenia) to niewielki plik tekstowy zapisywany na twardym dysku komputera użytkownika przez serwer odwiedzanej witryny.

  Zapisane informacje są przechowywane w komputerze użytkownika w postaci prostego pliku tekstowego, odczytywanego i zapisywanego przez serwer.

  Plik cookie jest zawsze przypisany do określonej nazwy domeny (serwera, który zapisał plik), co sprawia, że dostęp do niego jest dozwolony jedynie dla tego samego serwera.

  Przeglądarka internetowa przechowuje około 300 plików cookie, w tym maksymalnie 20 pochodzących z pojedynczego serwera, a rozmiar każdego pliku cookie może wynosić 4000 bajtów (ok. 4 Kb).

 3. Cele wykorzystywania plików cookie przez witrynę
 4. Ewentualnie zapisywane przez witrynę pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub funkcjonalnych (na przykład, aby zapisać język wybrany przez użytkownika). Pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

 5. Zarządzanie ustawieniami parametrów plików cookie w wykorzystywanej przeglądarce internetowej:
 6. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby otrzymywać zawiadomienia, kiedy pliki cookie są zapisywane, akceptować je lub odrzucać pojedynczo, bądź też całkowicie uniemożliwić zapisywanie plików cookie.

  Aby zmienić ustawienia dotyczące zapisywania plików cookie, należy wykonać opisane poniżej czynności:

  W przeglądarce Google Chrome:
  1. Przejść do menu personalizacji i konfiguracji ustawień (ikona „klucza francuskiego”).
  2. Kliknąć „Opcje”, a następnie „Opcje zaawansowane”.
  3. W sekcji „Prywatność” kliknąć „Ustawienia treści” i wybrać odpowiednią opcję.

  W przeglądarce Mozilla Firefox:
  1. Wybrać menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje”
  2. Kliknąć ikonę „Prywatność”.
  3. Znaleźć menu „ciasteczka” i wybrać odpowiednią opcję.

  W przeglądarce Internet Explorer:
  1. Wybrać menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”.
  2. Kliknąć zakładkę „Prywatność”.
  3. Wybrać odpowiedni poziom zabezpieczenia, używając suwaka.

  W przeglądarce Safari:
  1. Wybrać Safari >„Preferencje”, a następnie kliknąć zakładkę „Bezpieczeństwo”.
  2. W sekcji „Akceptuj pliki cookie”, wybrać jedną z proponowanych opcji.

  W przeglądarce Opera:
  1. Wybrać menu „Plik” > „Preferencje”.
  2. Prywatność.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie elementy witryny www.qilive.eu (w szczególności jej treści, kod źródłowy, architektura witryny itd.) są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych oraz patentów, a także praw firm będących właścicielami baz danych. Ich wykorzystywanie w jakichkolwiek celach - poza wyjątkami określonymi w obowiązującym ustawodawstwie - bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Dyrektora publikacji lub innych właścicieli praw stanowi naruszenie obowiązujących przepisów i może narazić użytkownika na określone sankcje prawne.

Użytkownik witryny internetowej www.qilive.eu nie ma prawa kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub pobierania jakichkolwiek treści witryny w całości lub w części bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Dyrektora publikacji. Zabronione jest w szczególności: pobieranie, wykorzystywanie ponowne, przechowywanie, reprodukowanie lub prezentowanie treści witryny w jakiejkolwiek formie.

Użytkownik, który dysponuje własną, prywatną witryną internetową nieposiadającą charakteru komercyjnego, ma możliwość umieszczenia na swojej witrynie prostego linku prowadzącego bezpośrednio do strony głównej niniejszej witryny pod warunkiem, że witryna www.qilive.eu firmy SNC OIA będzie wyróżniona i niezagłębiona w jakikolwiek sposób w witrynie początkowej. Zamieszczenie tego rodzaju linku nie stanowi zawarcia niedozwolonej umowy afiliowania. Firma SNC OIA zastrzega sobie prawo wyrażenia odmowy wobec zamieszczenia jakiegokolwiek linku na witrynie, której treść wydaje mu się nieodpowiednia, jednak w razie wyrażenia przez nią tego rodzaju odmowy nie będzie on ponosić za to jakiejkolwiek odpowiedzialności.

W każdym przypadku, nawet jeżeli zamieszczenie linku było początkowo dozwolone, musi on zostać usunięty na każde żądanie firmy SNC OIA.

Prawa autorskie do zdjęć

Tło ekranu prezentacyjnego tabletu 9,7"
i smartfonu 5,3"
© / 2013 - M. Dmitry Smirnov.

Projekt witryny

Agence Rouge
52 rue de Ponthieu, 75008 PARYŻ
www.rouge.fr